- +

Opplæringskontrakt

Hva er en opplæringskontrakt (OLK)?

OLK er en kontrakt som tegnes mellom en person og en bedrift/opplæringskontor, der målet ikke er full yrkeskompetanse.

Søkere som har gjennomført hele, eller deler av Vg1 og Vg2 (eller GK og VK1), med eller uten opplæringsavtale/OLA (se under Lærekandidat) , kan inngå opplæringskontrakt. Lærekandidaten bør følge hovedmodellen for lærlinger (2 år i skole og 2 år i bedrift).

Hvem regnes som lærekandidat?

Lærekandidat er den som har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Benevnelsen på denne prøven er kompetanseprøve.

Lærekandidaten vil få opplæring innenfor deler av læreplanen for faget, og vil etter endt opplæring få utstedt kompetansebevis.

Hvor lang er læretiden?

Opplæringstiden for lærekandidatene er den samme som for lærlinger, vanligvis 2 år i skole og 2 år i bedrift. Avvik fra denne modellen må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Kilde: www.Vilbli.no