- +

Praksisbrevordningen

Praksisbrev – en forsøksordning

Opplæringen til praksisbrev er en forsøksordning innenfor videregående opplæring, og en videreføring av lærekandidatordningen. I utgangspunktet er den åpen for alle, men den er særlig rettet mot deg som etter avsluttet grunnskole ønsker en mer praktisk opplæring og som vil kunne ha nytte av å arbeide mot et nærmere mål enn fag-/svennebrev etter fire års opplæring.

Forsøksordningen med praksisbrev tar utgangspunkt i midlertidige forsøkslæreplaner som er utarbeidet på basis av de ordinære læreplanene for fagene. Opplæringen tilrettelegges med vekt på praktisk opplæring, hovedsaklig i bedrift, og gir deg mulighet til å

  • avlegge en kompetanseprøve etter to års opplæring
  • oppnå et praksisbrev som dokumentasjon på en yrkeskompetanse som arbeidslivet vil kunne nyttiggjøre seg
  • oppnå yrkestittelen kandidat i et lærefag

Dersom du ønsker det, kan du senere fortsette opplæringen og oppnå full kompetanse i faget ditt i løpet av ordinær opplæringstid.

I tillegg til opplæring i et lærefag skal du ha yrkesrettet opplæring i fellesfagene norsk, matematikk og samfunnsfag. I disse fagene får du ordinær vurdering.

Opplæringen til praksisbrev følger i hovedsak lov- og forskriftsbestemmelser for lærekandidater. Dette innebærer bl.a. at lærebedriften må godkjennes, det skal tegnes en opplæringskontrakt som skal godkjennes, og du får samme rettigheter og plikter som en lærekandidat.

Forsøkslæreplanene for praksisbrev er foreløpig utviklet for noen få fag. Du finner oversikt over disse og nærmere informasjon i artikkelen Praksisbrev – Lokale forsøkslæreplaner på www.udir.no.

Rådgiver på skolen din, inntakskontoret eller fagopplæringen vil kunne gi deg informasjon om ordningen med praksisbrev gjelder i ditt fylke.

Kilde: www.vilbli.no