- +

Søke læreplass

Å være lærling betyr at man er ansatt i en bedrift som har forpliktet seg til å gi deg opplæring i henhold til læreplanen. Som ansatt opprettes det en arbeidsavtale mellom lærlingen og lærebedriften. Dette regulerer ansettelseforholdet i henhold til arbeidsmiljøloven. 

Videre tegnes er lærekontrakt eller opplæringskontrakt. Denne tegnes mellom lærling/lærekandidat, lærebedrift og din fylkeskommune. Lærekontrakten er regulert i opplæringslova.

Dette betyr at i et læreforhold finnes to kontraktsfestede forhold. Det ene avhenger av det andre. Opphører ansettelseforholdet så opphører læreforholdet, og omvent.

Når man skal søke læreplass må dette først gjøres mot bedriften. Det er den som bestemmer hvem og eventuelt hvor mange lærlinger bedriften skal ta inn i året. Deretter vil bedriften opprette en lærekontrakt gjennom sitt opplæringskontor, eller direkte mot fylkeskommunen dersom bedriften ikke er knyttet til opplæringskontor.

Etter at lærekontrakt og ansettelse er gjort vil opplæringskontoret eller fylkeskommunen kvalitetsikre at opplæring gis etter lov og forskrift.

Noen råd til søkere til læreplass.

  • Prøv å bli utplassert i tiden på skolen
  • Søk læreplass så tidlig som mulig
  • Sørg for å ha lavt fravær på vg skole
  • Send en søknad til bedriften som forteller hvem du er og hva dine interesser er.
  • Ikke la mor eller far søke for deg.  Det oppfattes som umodent av arbeidsgiver.