- +

Arbeidsavtaler

For Ungdomslærlinger 

Her finner du en standard arbeidsavtale som er utformet i henhold til lov og forskrift.

 

For Voksenlærlinger

Her finner du en standard arbeidsavtale som er utformet i henhold til lov og forskrift.