- +

Godkjenning

For å kunne ta inn lærlinger må bedriften være godkjent. Yrkesopplæringsnemnda har ansvaret for godkjenning av lærebedrifter. Opplæringsloven regulerer godkjenning av lærebedrifter. 
Vil du lese lovens krav? Se § 4-3
Godkjente lærebedrifter må ha en faglig leder, krav til faglig leder finner du her
Opplæringskontor og opplæringsringer er organer for bedrifter som samarbeider om opplæringen av lærlinger og lærekandidater. Dette er regulert av forskriftene til opplæringsloven (11-2 og 11-3).
Rutiner i Byggopp TVB er som følger: Bedrifter som ønsker eller har lærlinger kontakter oss, eller vi kontakter bedriften, og vi forteller hva vi gjør og hvorfor vi gjør det.
Når bedriften vil bli tilknyttet oss skal dette godkjennes av styret. Etter dette kontakter vi fylkeskommunen som formelt godkjenner bedriften.
Fagopplæringskontoret kan kontaktes for en samtale om dette. Bedriften sendes søknad om å bli godkjent som lærebedrift. Intern plan for opplæringen av lærlingen, i tråd med læreplanen, må legges ved. Yrkesopplæringsnemnda anbefaler at enkeltbedrifter knytter seg til eksisterende opplæringskontor. Opplæringskontoret har et system som fritar våre bedrifter om kravet for en intern plan for opplæringen av lærlingene. Fagkonsulent ved Fagopplæringskontoret kan besøke bedriften, for å vurdere om bedriften kan godkjennes som lærebedrift. Bedriften blir godkjent, eller får en tilbakemelding på hva som eventuelt må endres for å bli godkjent som lærebedrift. 

Kilde: www.vilbli.no 

Ønsker du ytterligere informasjon kontakt din fylkeskommune eller oss i BYGGOPP TVB