- +

Instruktørens ABC

1. Ta vare på lærlingen! Lærlingene er unge mennesker og det er deres første møte med arbeidslivet. Mange lærlinger en unge og usikre gutter i store kropper. Det er fort gjort å glemme De er usikre på den kunnskapen og erfaringen de har med seg fra skolen når de kommer ut på byggeplassen. Stor forandring og uvant med produksjonskrav Ikke forvent alt for mye og legg heller lista litt lavt i starten Gi ros og veiledning. Klaging og kjefting hjelper sjeldent Lærlingen jobber bedre og lærer mer når han trives godt og blir tatt vare på Sett også krav, spesielt til atferd/oppførsel og oppmøte/fravær Det er å bry seg!

2. Gi lærlingen allsidige og relevante arbeidsoppgaver Vær litt raus og prøv og sett lærlingen til varierte og interessante arbeidsoppgaver. Lærlingen skal selvfølgelig også ta sin del av rydding og sjauing Bedriften skal utdanne den fagarbeideren de selv ønsker seg og de aller fleste lærlingene skal fortsette i firmaet Det er for eksempel trist å få høre at lærlingen gikk og rydda mens resten av laget satte opp et valmtak eller la et bjelkelag. Det er ikke lov!!! Ikke utnytt lærlingen som billig arbeidskraft. Dårlig opplæring er dårlig reklame for bedriften

3. Gjøre lærlingen til en selvstendig og god fagarbeider Tegningsforståelse må inn tidlig – Lite fra skolen og Byggopp-kurs La lærlingen få se på og jobbe etter tegninger La lærlingen få være med på å hente og sette ut mål, beregne og regne ut og sette ut merker og rettelinjer Alt dette er nøkkelen til en interessert, motivert og tidlig selvstendig lærling/arbeider. Det finnes A- og B-fagarbeidere

4. Gi lærlingen nødvendig fagteoretisk forståelsen Forklar hvorfor man gjør det man gjør – Spør lærlingen teoretiske spørsmål av og til Faddere/instruktører går rundt med mye taus kunnskap – Øs av din viten og kunnskap!

5. Vær delaktig i oppfølgingen av lærlingen og planleggingen av opplæringen Følge med på læreplanen og lærlingens loggføring Fadder/instruktør skal være med på lærling- og vurderingssamtaler Lærlingen har krav på vurdering og tilbakemelding fra bedriften Sørg for å følge opp og planlegg opplæringen ut i fra oppsummeringene og vurderingene som har blitt gitt

6. Fadder og instruktøren sin roller og oppgaver Fadderen har en litt mer overordnet funksjon for lærlingen på byggeplassen og skal passe på at lærlingen får den opplæringen han skal og at andre instruktører har han med seg på allsidige og relevante arbeidsoppgaver Å være fadder og instruktør i bedriften skal være en positiv oppgave og det er de gode fagfolkene som skal få lov til å bli det Lærlingen kan jobbe sammen med flere andre instruktører på byggeplassen, ikke nødvendigvis på lag med sin fadder hele tiden Akkordlag kan være en utfordring i.f.t. å få gitt allsidig og relevant opplæring

www.byggopp.no