- +

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider, og din kontakt med oss i forbindelse med prosjekter og oppdrag. Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne personvernerklringen, herunder overfres til databehandlere og tredje- parter som beskrevet i erklæringen. Behandlingsansvarlig for personopplysninger vi behandler er daglig leder Steinar Tveito i Opplringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk TVB , her-BYGGOPP TVB . Denne erklæringen oppdateres fortløpende.

Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk TVB
Adresse:                 Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
E-post:                    steinar.tveito@byggopp-tvb.no
Telefonnummer:     + 47 918 62 050
Nettside:                  tvb.byggopp.no
Org.nr:                     985 514 429

 

1 Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en bestemt person, for
eksempel navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse. Opplysninger
om hvordan du bruker våre nettsider, regnes også som personopplysninger.

 

2 Når samler BYGGOPP TVB inn personopplysninger?

Kontakt med potensielle opplæringsbedrifter og lærlinger I denne forbindelse behandles kontaktinformasjon. Behandlingen skjer på grunnlagav GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for forknyttet til berettiget interesse).


Etablering av samarbeidsforhold Det behandles i denne forbindelse kontaktinformasjon, dokumentasjon av identitet, betalingsopplysninger mm.
Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i)for privatpersoner, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner i bedrifter.


Oppbevaring av dokumentasjon Det behandles i denne forbindelse person-
opplysninger som er nødvendige i relasjon til det aktuelle oppdraget. BYGGOPP TVB lagrer et relativt stort antall personopplysninger. For hvert år lagres det opplysninger om de ansatte (6 stykker per 16. februar 2020), kontaktpersoner i bedriftene og lærlingene. Disse inkluderer både privatpersoner og personer ansatt i andre firma. Firmaet lagrer kun opplysninger som er nødvendig for å levere sine tjenester, og de registrerte blir opplyst om sine rettigheter. Når BYGGOPP TVB ikke lenger har bruk for opplysningene i forbindelse med prosjekt/læretid/kundeforhold eller regnskap blir opplysningene slettet. Informasjon i fysisk arkiv holdes til et minimum og oppdateres eller makuleres etter behov.

 

Fakturering Det behandles kontaktinformasjon og betalingsinformasjon. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behand-
lingen er nødvendig for a oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatkunder, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er
ndvendig for formal knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner i bedrifter.

 

Rekruttering behandles CV, søknad, attester, vitnemål, uttalelser fra referanser, interne vurderinger/intervjureferater, eventuelt personlighetstester og
evnetester. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av en avtale med den som søker stilling hos oss, dvs. GDPR artikkel 6 (1) bokstav b. Dersom vi beholder søknadsdokumentasjon etter en rekrutteringsprosess er avsluttet skjer dette på grunnlag av samtykke fra den som søker stillingen, jf. GDPR artikkel 6 (1) bokstav a.

 

Cookies Brukes til statistikk og nettsideutvikling. Du kan lese mer om cookies
og hvilke cookies vi benytter ved a flge denne lenken Hva registreres nar
du bruker nettsiden var?

 

Vi har også tilgang på opplysninger indirekte av følgende årsaker:


Klage For å kunne dokumentere klager om brudd på personvernet er det nødvendig å lagre klagen som del av våre rutiner. Hvis klagen gjelder vår behandling
av personopplysninger om deg vil vi rette eller slette dine opplysninger, men beholder klagen for å dokumentere hendelsen.

 

Aktivitet på våre sosiale media kanaler Vi kan indirekte få opplysninger om deg via din bruk av våre sosiale media plattformer. Ingenting av dette blir lagret eller analysert hos oss, men vi ber om at du utøver aktsomhet med hvilken informasjon du selv legger ut på våre sider.

 

3 Dine rettigheter


Hvis det er noe du ønsker å gjøre oss oppmerksomme på kan du sende e-post til steinar.tveito@byggopp-tvb.no . Du har krav på svar uten ugrunnet opphold,
og senest innen 30 dager.


Innsyn i egne opplysninger Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Les mer om retten til innsyn på datatilsynet.no/innsyn

 

Korrigering av personopplysninger Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende. Les mer om retten til å rette opplysninger på datatilsynet.no/korrigere

Sletting av personopplysninger I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv. Les mer om retten til sletting på datatilsynet.no/sletting

Begrensning av behandling av personopplysninger I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av personopplysninger om deg. Les
mer om retten til begrensning på datatilsynet.no/begrense

Protestere mot en behandling av personopplysninger Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn
av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysningene om deg. Les mer om retten til å protestere på datatilsynet.no/protestere

Dataportabilitet Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om
deg til deg eller en annen behandlingsansvarlig. Les mer om retten til dataportabilitet på datatilsynet.no/dataportabilitet

Du kan klage pa var behandling av personopplysninger Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningslo-
ven. Ta da først kontakt med oss på ovenfornevnt e-postadresse.

 

4 Hva registreres når du bruker nettsiden vår?