- +

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider, og din kontakt med oss i forbindelse med prosjekter og oppdrag. Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne personvernerklringen, herunder overfres til databehandlere og tredje- parter som beskrevet i erklæringen. Behandlingsansvarlig for personopplysninger vi behandler er daglig leder Steinar Tveito i Opplringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk TVB , her-BYGGOPP TVB . Denne erklæringen oppdateres fortløpende.

Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk TVB
Adresse:                 Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
E-post:                    steinar.tveito@byggopp-tvb.no
Telefonnummer:     + 47 918 62 050
Nettside:                  tvb.byggopp.no
Org.nr:                     985 514 429

 

1 Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en bestemt person, for
eksempel navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse. Opplysninger
om hvordan du bruker våre nettsider, regnes også som personopplysninger.

 

2 Når samler BYGGOPP TVB inn personopplysninger?

Kontakt med potensielle opplæringsbedrifter og lærlinger I denne forbindelse behandles kontaktinformasjon. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for forknyttet til berettiget interesse).

Etablering av samarbeidsforhold Det behandles i denne forbindelse kontaktinformasjon, dokumentasjon av identitet, betalingsopplysninger mm. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i)for privatpersoner, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner i bedrifter.

Oppbevaring av dokumentasjon Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til det aktuelle oppdraget. BYGGOPP TVB lagrer et relativt stort antall personopplysninger. For hvert år lagres det opplysninger om de ansatte (6 stykker per 16. februar 2020), kontaktpersoner i bedriftene og lærlingene. Disse inkluderer både privatpersoner og personer ansatt i andre firma. Firmaet lagrer kun opplysninger som er nødvendig for å levere sine tjenester, og de registrerte blir opplyst om sine rettigheter. Når BYGGOPP TVB ikke lenger har bruk for opplysningene i forbindelse med prosjekt/læretid/kundeforhold eller regnskap blir opplysningene slettet. Informasjon i fysisk arkiv holdes til et minimum og oppdateres eller makuleres etter behov.

 Fakturering Det behandles kontaktinformasjon og betalingsinformasjon. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for a oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatkunder, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formal knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner i bedrifter.

 Rekruttering behandles CV, søknad, attester, vitnemål, uttalelser fra referanser, interne vurderinger/intervjureferater, eventuelt personlighetstester og evnetester. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av en avtale med den som søker stilling hos oss, dvs. GDPR artikkel 6 (1) bokstav b. Dersom vi beholder søknadsdokumentasjon etter en rekrutteringsprosess er avsluttet skjer dette på grunnlag av samtykke fra den som søker stillingen, jf. GDPR artikkel 6 (1) bokstav a.

 Cookies Brukes til statistikk og nettsideutvikling. Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter ved a flge denne lenken Hva registreres når du bruker nettsiden var?

 

Vi har også tilgang på opplysninger indirekte av følgende årsaker:


Klage For å kunne dokumentere klager om brudd på personvernet er det nødvendig å lagre klagen som del av våre rutiner. Hvis klagen gjelder vår behandling av personopplysninger om deg vil vi rette eller slette dine opplysninger, men beholder klagen for å dokumentere hendelsen.

 Aktivitet på våre sosiale media kanaler Vi kan indirekte få opplysninger om deg via din bruk av våre sosiale media plattformer. Ingenting av dette blir lagret eller analysert hos oss, men vi ber om at du utøver aktsomhet med hvilken informasjon du selv legger ut på våre sider.

 

3 Dine rettigheter

Hvis det er noe du ønsker å gjøre oss oppmerksomme på kan du sende e-post til steinar.tveito@byggopp-tvb.no . Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Innsyn i egne opplysninger Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Les mer om retten til innsyn på datatilsynet.no/innsyn

 Korrigering av personopplysninger Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende. Les mer om retten til å rette opplysninger på datatilsynet.no/korrigere

Sletting av personopplysninger I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv. Les mer om retten til sletting på datatilsynet.no/sletting

Begrensning av behandling av personopplysninger I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av personopplysninger om deg. Les mer om retten til begrensning på datatilsynet.no/begrense

Protestere mot en behandling av personopplysninger Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysningene om deg. Les mer om retten til å protestere på datatilsynet.no/protestere

Dataportabilitet Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller en annen behandlingsansvarlig. Les mer om retten til dataportabilitet på datatilsynet.no/dataportabilitet

Du kan klage pa var behandling av personopplysninger Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med oss på ovenfornevnt e-postadresse.

 

4 Hva registreres når du bruker nettsiden vår?

Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk TVB bruker følgende cookies. Om du har spørsmål ber vi deg ta kontakt på steinar.tveito@byggopp-tvb.no .

 

Nødvendige

 

Navn  på  cookie

local storage support test

Eier

twitter.com

Type

HTML

Utløpstid

Vedvarende

URL: http://tvb.byggopp.no/

Cookie hensikt: Lagrede elementer for hurtigere lasting av siden Utløser:Script tag, linje nummer på siden 805

Kilde: http://platform.twitter.com/widget.js Dataene sendes til USA (Tilfredsstillende under GDPR)

 

 

 

 

 

 

Statistikk

 

Navn  på  cookie

ga

Eier

byggopp.no

Type

HTTP

Utløpstid

2 år

URL: http://tvb.byggopp.no/

Cookie hensikt: Registrere et ID- nummer  som  brukes  til  å  generere staistiske data om den  besøkendes bruk av websiden

Utløser:Script tag, linje nummer på siden 817

Kilde:                 https://www.google- analytics.com/analytics.js

Dataene sendes til USA (Tilfredsstillende under GDPR)

Blokkert til brukeren godkjenner: Nei

 

 

 

 

 

 

 

Navn  på  cookie

gid

Eier

byggopp.no

Type

HTTP

Utløpstid

1 dag

URL: http://tvb.byggopp.no/

Cookie hensikt: Registrere et ID- nummer  som  brukes  til  å  generere staistiske data om den  besøkendes bruk av websiden

Utløser:Script tag, linje nummer på siden 817

Kilde:                 https://www.google- analytics.com/analytics.js

Dataene sendes til USA (Tilfredsstillende under GDPR)

Blokkert til brukeren godkjenner: Nei

 

 

 

 

 

 

 

Navn  på  cookie

p.gif

Eier

typekit.net

Type

Pixel

Utløpstid

Økt

URL: http://tvb.byggopp.no/

Cookie  hensikt:  Holder  orden  på fonter på websiden. Registrerer ingen brukerdata

Utløser: Inline Scriptpage, linje nummer på siden 24

Dataene sendes til Irland (Tilfredsstillende under GDPR)

 

 

 

 

 

 

Markedsføring

 

Navn  på  cookie

widgetsettings

Eier

twitter.com

Type

HTML

Utløpstid

Vedvarende

URL: http://tvb.byggopp.no/

Cookie hensikt: Ikke klassifisert Dataene sendes til USA (Tilfredsstillende under GDPR)

Blokkert til brukeren godkjenner: Nei

 

 

 

 

 

5.         Hva  registreres  når  du  kontakter  oss?

Utenfor nevnte bruksområder i punkt 1. vil vi spesifisere noen av våre prosesser.

 

5.1         Kontakt via telefon

Når  du  ringer  oss  vil  ditt  telefonnummer,  tidspunkt  og  lengde  på  telefonsam- tale  lagres  i  samtaleloggen  på  den  telefonen  du  ringer  til.  I  tilfeller  hvor  du skal kontaktes igjen senere vil det lagres notater ang. henvendelsen. Vi fører ingen statistikk over innkommende samtaler. Hvis du uttrykker ønske om videre kontakt med oss vil kontaktinformasjon lagres i våre systemer.

 

5.2        Kontakt via e-post

E-poster og informasjon som sendes til oss lagres så lenge det er behov. Siden vi ikke kan garantere at alle e-poster alltid blir kryptert ber vi om at du ikke sender sensitiv informasjon til oss via e-post.

 

 5.3        Besøkende til våre lokaler

For å komme til BYGGOPP TVB må du registrere deg i resepsjonen, i tillegg kan det bli notert ned personopplysninger i forbindelse med oppsatte møter.

 

 6        Informasjonssikkerhet og databehandlere i BYGGOPP TVB

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til oss. Unntak kan forekomme etter at vi har fått et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

Vi benytter leverandører som får tilgang på personopplysninger for å kunne gjennomføre sine oppdrag. Disse er: INNIT AS , Tønsberg Data og Deloitte.

 

 7        Hvordan sikrer vi opplysningene?

BYGGOPP TVB har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger  og  personvern.  Alle  våre  ansatte  er  pliktig  til å  utføre  sitt  arbeid  i samsvar med våre rutiner.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at  tredjeparten  bruker  personopplysningene  til  andre  formål  enn  det  som  er avtalt.