- +

Bransjelærekurs Publisert: 21.03.2018 11:43

Vi i  BYGGOPP TVB holder bransjelærekurs for alle lærlingene i læreplanenes bransjelæredel

 

Temaene for hele bransjelærekurset blir bl.a.:

  • Praktisk matematikk og regning for håndverksfagene
  • Tegningsforståelse og målestokk
  • Samhandling i bedriften og på byggeplassen
  • Gjennomgang av sentrale lover og forskrifter i byggebransjen
  • Materiallære og byggeskader
  • Rehabilitering og byggestil - Byggfagene i et historisk perspektiv
  • Kundens reklamasjons- og klagerett
  • Etikk og omdømme i bransjen og faget
  • Forberedelse til fag- og svenneprøven