- +

Organisasjonen

BYGGOPP er en landsdekkende nettverk av opplæringskontorer med tilknytning til Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, EBA. 

BYGGOPPs visjon er: 

BYGGOPP skal være ledende innen fagopplæring og bli oppfattet som bransjens naturlige valg. 

BYGGOPPs mål er:

Byggopp skal være trendsettere på rekruttering og yrkesorientering og heve bransjens anseelse. Elever innen bygg og anleggsteknikk skal ha Byggopp som sitt naturlige førstevalg. 

Byggopp skal være best på oppfølging av lærlinger i bedrift. 

Byggopp skal bidra til at medlemsbedriftene er oppdaterte og deltakende i opplæringsprosessen 

Byggopp skal ha kvalifiserte, oppdaterte og motiverte medarbeidere. 

Byggopp skal ha en enhetlig opptreden overfor media i fellessaker. 

Byggopp skal arbeide for gode rammer og relevant faglig innhold i fagutdanningen. 

Byggopp skal jobbe aktivt for et sikkert og godt arbeidsmiljø.