- +

Styret 2015-2016

Styreleder:                Thormod Hansen                            EBA TVB                             

Nest leder:                Haavard Høie                                   Atlant Entreprenør AS  

Styremedlem:           Lars Nicolas Hjertås                         Veidekke Entreprenør AS

Styremedlem:           Arve Gunnestad                                Trio Entreprenør AS

Varamedlem:            Sigbjørn Gjerden                               Gjerden Fjellsikring AS

Varamedlem:           Rune Karlsen                                      OBAS Øst AS