- +

Skjemaer

Avtale om læreplass

Dette skjemaet skal bedrifter som ønsker å tegne lærekontrakt gjennom BYGGOPP TVB benytte. Skjemaet fylles ut sammen med søker til læreplass og sendës til BYGGOPP TVB pr. post eller pr. mail post-tvb@byggopp-tvb.no

Arbeidsavtale for lærlinger

I følge opplæringsloven skal alle lærekontrakter som godkjennes også vedlegges arbeidsavtale.  Klikk på linken og hent ned avtaleskjema som er anbefalt av bransjen. Dersom dere ikke har egne formularer for dette.

 

Søknadsskjema for bedrifter som ønsker å bli aksjonær i BYGGOPP TVB

Innformasjon om innmelding til BYGGOPP TVB kontakt daglig leder Steinar Tveito 918 62 050 eller steinar.tveito@byggopp-tvb.no