- +

Skjemaer

Avtale om læreplass

Dette skjemaet skal bedrifter som ønsker å tegne lærekontrakt gjennom BYGGOPP TVB benytte. Skjemaet fylles ut sammen med søker til læreplass og sendës til BYGGOPP TVB pr. post eller pr. mail post-tvb@byggopp-tvb.no

Arbeidsavtale for lærlinger

I følge opplæringsloven skal alle lærekontrakter som godkjennes også vedlegges arbeidsavtale.  Klikk på linken og hent ned avtaleskjema som er anbefalt av bransjen. Dersom dere ikke har egne formularer for dette.

 

Søknadsskjema medlemsskap i BYGGOPP TVB

Søknadsskjema for bedrifter som ønsker å bli en lærebedrift og medlem av opplæringskontoret BYGGOPP TVB.

Gjennom et samarbeid med dere som bedrift og vi som opplæringskontor sørger vi for at lærling og/ eller lærekandidat

kommer gjennom læreplanmål satt i læreplanen.