- +

Avtale om læreplass

Dette skjemaet skal bedrifter som ønsker å tegne lærekontrakt gjennom BYGGOPP TVB benytte. Skjemaet fylles ut sammen med søker til læreplass og sendës til BYGGOPP TVB pr. post eller pr. mail post-tvb@byggopp-tvb.no