- +

Søknadsskjema medlemsskap i BYGGOPP TVB

Søknadsskjema for bedrifter som ønsker å bli en lærebedrift og medlem av opplæringskontoret BYGGOPP TVB.

Gjennom et samarbeid med dere som bedrift og vi som opplæringskontor sørger vi for at lærling og/ eller lærekandidat

kommer gjennom læreplanmål satt i læreplanen.