- +

Asfaltfaget

Asfalt F8r.jpg 20 28400x266 29

Asfaltøren må beherske planering av underlag, betjene asfaltblandeverk, laboratoriearbeid, skilting, betjening og vedlikehold av maskinelt utstyr og ikke minst, selve håndverket. Store deler av arbeidsoppgavene utføres ved bruk av maskiner, i tillegg er asfaltering lagarbeid. Asfaltfaget har utviklet seg raskt som følge av behovet sikker, komfortabel og økonomisk trafikkavvikling. asfaltdekkenes bruksområder blir stadig flere.

Se læreplan